שובר חדשות בינלאומיות חדשות נסיעות חדשות בְּטִיחוּת תיירות עדכון יעד הנסיעות חדשות חוטי טיולים טורקס וקייקוס חדשות חדשות חדשות שונות

תיירות איי טורקס וקייקוס מתכוננת ל- COVID-19

תיירות איי טורקס וקייקוס מתכוננת ל- COVID-19
תיירות איי טורקס וקייקוס מתכוננת ל- COVID-19
נכתב על ידי עורך

משרד התיירות והמשרד לתיירות ואיי קיקוס ממשיכים לעבוד יחד עם משרד הבריאות בזמן שאנחנו נערכים לאפשרות של וירוס קורוניו (COVID-19) להגיע לאיי טורקס וקייקוס. החל מ -10th במרץ 2020, משרד הבריאות מדווח על אפס חשודים ואפס מקרים המאשרים באיי טורקס וקייקוס.

משרד התיירות והתיירות של משרד טורקס וקייקוס עובד בשיתוף פעולה הדוק עם שותפיו ממשרד הבריאות, הסוכנות המובילה למניעת נגיף זה. בשם כל השותפים שלנו אנו מייעצים בזאת למבקרים ולשותפים בתעשיית הנסיעות לגבי השינויים האחרונים בתקנות שעשויים להשפיע על הנסיעה ליעד. יש חשיבות עליונה לבטיחות המבקרים שלנו ואנו ממליצים לכל המבקרים לשים לב ל תקנות הבריאות הציבורית והסביבתית איי טורקס וקייקוס (אמצעי בקרה) (COVID-19) 2020 שנכנסו לתוקף ב -10 במרץ 2020:

הציבור הרחב והנוסע מתבקש לשים לב להוראות הבאות של תקנות הבריאות הציבוריות והסביבתיות של איי טורקס וקייקוס (אמצעי בקרה) (COVID-19) 2020 שנכנסו לתוקף ב -10 במרץ 2020:

  1. סירוב כניסה של טיסה ישירה לאיים שמקורם במדינה נגועה

אסור לנחות באיים שום טיסה שמקורה במדינה נגועה.

מדינה נגועה פירושה סין, איראן, דרום קוריאה, איטליה, סינגפור, מקאו, יפן וכל מדינה אחרת שהמושל מצהיר עליה מעת לעת, בהודעה שפורסמה בעיתון, כמדינה בה ידוע או נחשב אנושי. העברה של Covid-19 לאדם, או שממנה CDC מדווח שיש סיכון גבוה לייבוא ​​של זיהום או זיהום (עם Covid-19) באמצעות נסיעה מאותה מדינה לאיים;

2. סירוב כניסה של ספינת תענוגות הנוסעת נוסעים ממדינה נגועה 

אף ספינת תענוגות לא תורשה להיכנס לאיים, שם ספינת תענוגות נושאת נוסע שנסע לארץ נגועה או ממנה בתוך תקופה של עשרים ואחד ימים או פחות לפני ההגעה המיועדת לאיים.

3. סירוב כניסת מבקרים לאיים לאחר ביקור במדינה נגועה

אף מבקר לא יורשה להיכנס לאיים, בין אם באמצעות ספינה או מטוס, לשם נסע אותו אדם, ממדינה נגועה או דרך המדינה, בתוך עשרים ואחד ימים או פחות לפני הגעתו של המבקר לאיים.

4. אנשים באיים שנסעו לארץ נגועה או ממנה עשויים להיות מוסדרים להסגר

(ט) תושב טורקס וקייקוס או תושב האיים המגיע לאיים לאחר נסיעה לארץ נגועה, ממנה או דרכה, יהיה -

(א) עבר סינון ואיתור נוסעים בנמל הכניסה;

(ב) עבר בדיקה קלינית בנמל הכניסה; ו

(ג) בהסגר לתקופה של ארבעה עשר יום, כנדרש לנחוץ.

(II) אדם כאמור בתקנת משנה (1) הנחשב בסיכון גבוה ללקות בנגיף על ידי קצין בריאות, בהתבסס על מידע על נסיעות או קשר אך אינו סימפטומטי, יהיה, לצורך מטרת המעקב על ידי קצין הרפואה הראשי. , להיות מונח בהסגר במקום מוגדר למשך עד ארבעה עשר יום ומעקב אחר סימפטומים וסימנים של מחלה נגיפית מדי יום על ידי קצין בריאות.

(III) קצין הגירה יתריע בפני רשויות הבריאות על כל תושבי טורקס וקייקוס או תושב האיים המגיעים לאיים -

(א) שנסע לארץ נגועה או ממנה בתוך עשרים ואחד הימים האחרונים;

(ב) עם תסמינים המעידים על הנגיף; אוֹ

(ג) אם הוא חושד שאדם נחשף לנגיף.

(IV) אדם החשוד בחשיפה או שיש לו תסמינים של הנגיף יועבר לחדר בידוד לצורך הערכה והערכה של גורמי בריאות.

(ו) אדם שהוא סימפטומטי או אדם שהופך לסימפטומטי בהסגר ביתי, יושם בהסגר במתקן ייעודי בזהירות הננקטת כדי להגן על אנשים שאינם נגועים מפני חשיפה לנגיף.

(VI) איפה -

(א) כל אדם באיים שביום תחילת תקנות אלה נסע לארץ נגועה או ממנה בתוך תקופה של עשרים ואחד ימים או פחות לפני הגעתו של האדם לאיים; ו

(ב) אותו אדם מראה תסמינים נשימתיים או תסמינים של הנגיף, האדם

(ג) ינוהל בהנחיית קצין הרפואה הראשי ויהיה בהסגר במתקן הסגר שצוין על ידי קצין הרפואה הראשי לתקופה של עד ארבעה עשר יום, או עד שקצין הרפואה הראשי יקבע כי האדם מחלים לחלוטין , המאוחר מביניהם.

  1. מטפלים בתחום הבריאות, קציני בריאות ואנשים אחרים עשויים להיות בהסגר 

מטפל בתחום הבריאות, קצין בריאות או כל אדם אחר שעשוי היה לקיים קשר ישיר עם אדם החשוד בנגיף או עם נוזלי גוף של אדם כזה, יהיה על פי הערכה, חייב להיות בהסגר למשך ארבעה עשר יום, או עד לרפואה הראשית. השוטר קובע כי האדם מתאושש לחלוטין, המאוחר מביניהם.

2. סמכות בית המשפט להורות על הסגר

אם על פי בקשת קצין בריאות בית המשפט משוכנע שאדם המושג להסגר לא מילא אחר הוראה כזו, רשאי בית המשפט להורות עליו להעמידו להסגר לתקופה שנקבעה בצו וקצין בריאות ו כל שוטר רשאי לעשות את כל הדברים הנחוצים למתן תוקף לפקודה.

3. חובת מסירת מידע

קצין הרפואה הראשי רשאי לבקש מכל אדם למסור לקצין הרפואה הראשי מידע כזה שקצין הרפואה הראשי רואה בו צורך להעריך אילו אמצעי זהירות יש לנקוט כדי למנוע את התפשטות הנגיף באיים.

4. עבירה 

אדם שאינו מספק כל מידע כנדרש בתקנת משנה 9, או שעוזב מקום מוגדר או מתקן ייעודי כאשר הוא מונח שם בהסגר, מבצע עבירה וחייב בהרשעה קנס או תקופת מאסר. .

הצהרה על וירוס הקורונה ממשרד התיירות באיי טורקס וקייקוס

טורק הגדול, איי טורקס וקייקוס (10 במרץ 2020) - משרד התיירות של איי טורקס וקייקוס, מועצת התיירות ושותפים רלוונטיים לתעשייה עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, הסוכנות המובילה המפקחת לפקח על נגיף קורונאוויל (COVID-19). נכון להיום, לאיי טורקס וקייקוס אין מקרים חשודים או מאושרים של נגיף קורונה.

שר התיירות איי טורקס וקייקוס כבוד. ראלף היגס הצהיר כי "אנו סומכים על הפעולות והפרוטוקולים הקיימים על ידי משרד הבריאות לניהול מחלה זו. אנו תומכים בעדכונים ובמהדורות של משרד הבריאות שמטרתם לשמור על התושבים והמבקרים כאחד. עד היום איי טורקס וקייקוס ימשיכו לבחון ולפקח על הסיכון, שכן משרד הבריאות מיישם פרוטוקולים אגרסיביים, כפי שתוארו על ידי סוכנויות הבריאות האזוריות והבינלאומיות. "

הגבלות נסיעה שהונפקו בהודעה לעיתונות מ -2 במרץnd מהמשרד האחראי לבריאות להישאר במקומם:

  • כל התושבים החוזרים שביקרו במדינות נגועות עם הילוכים גבוהים כמו סין, הונג קונג, תאילנד, סינגפור, מקאו, דרום קוריאה, יפן או איטליה במהלך 14-20 הימים האחרונים יהיו בעלי הרשאות נחיתה אך יהיו כפופים לבדיקת בריאות ולהסגר. .
  • אנשים שביקרו בסין, הונג קונג, תאילנד, סינגפור, מקאו, דרום קוריאה, יפן או איטליה במהלך 14-20 הימים האחרונים ואין להם תושבות קבועה או פטור מנישואין באיי טורקס וקייקוס, לא יקבלו הרשאות נחיתה ב כל אחד מנמלי הכניסה של המדינה (ים / אוויר).

החל מיום שלישי, 10 במרץ, פרסם ממשלת איי טורקס וקייקוס תקנות מעודכנות לבקרת כניסת אנשים לאיי טורקס וקייקוס ממדינות שונות שחוו התפרצות של COVID-19; מגבלות אלו דומות לאלה של שטחים אזוריים וסמוכים כדי לחזק את גישתנו ולסייע בשמירה על מבקרים ותושבים כאחד. הגבלות אלה תואמות את תקנות הבריאות הציבורית והסביבתית של איי טורקס וקייקוס (אמצעי בקרה) (COVID-19) 2020 שנכנסו לתוקף ב -10 במרץ 2020. מידע נוסף אודות הדרישות ניתן להשיב על ידי ביקור הקבינט מאשר את אמצעי הבקרה.

ענף התיירות של איי טורקס וקייקוס נמצא תחת פיקוח מוגבר על מנת להבטיח את שלומם של המבקרים ביעד ותושבינו כאחד. קמפיין חינוך כלל-לאומי מתקיים להזכיר לתושבים ולמבקרים שיטות היגיינה בסיסיות שניתן להשתמש בהן כדי למנוע את התפשטות הנגיף, כולל:

  • שטפו את הידיים לעיתים קרובות עם מים וסבון למשך 20 שניות לפחות, במיוחד לאחר שפוצצו את האף, השתעלו או התעטשנו; ללכת לשירותים; ולפני שאוכלים או מכינים אוכל.
  • הימנע מלגעת בעיניים, באף ובפה בידיים לא רחוצות.
  • הישאר בבית כשאתה חולה ואל תיסע.
  • מכסים את השיעול או התעטש ברקמה, ואז זרקו את הרקמה לפח.
  • להישאר בבית כשאתה חולה מומלץ בכל עונת שפעת, אך חשוב במיוחד כעת.

איי טורקס וקייקוס עוקבים אחר הפרוטוקול המתואר בתקנת הבריאות הבינלאומית (IHR) ומדווחים לבריאות הציבור אנגליה / PAHO לפי הצורך. באופן דומה, כל הפרוטוקולים הדרושים קיימים לתעשיית ספינות השייט ולתושבי ומבקרי גרנד טורק.

משרד הבריאות מפעיל בימים אלה מוקדי בריאות לשעת חירום בין השעות 6 בבוקר ועד השעה 11:649 (EST) בכדי לספק לתושבים ולמבקרים מידע דחוף אודות וירוס הקורונה. ניתן להגיע למוקד בטלפון 333-0911-649 או 232-9444-XNUMX. מידע נוסף זמין גם באמצעות ביקור https://www.gov.tc/moh/coronavirus

משרד התיירות יתקשר גם עם השותפים בכדי לקבוע את מידת ההשפעה המדויקת של מחלה זו על הענף, וינהיג את הצעדים המתאימים ביחס ליחסי ציבור ואסטרטגיות שיווק הנחוצים או יהפכו להבטחת ענף חיוני זה. אנו קוראים לכולם לעקוב אחר ההנחיות הדרושות ו'להישאר לדעת 'על מנת להבטיח את בריאותכם ובטיחותכם.

הדפסה, PDF & דוא"ל

על הסופר

עורך

העורכת הראשית היא לינדה הונהולץ.